Privacy Policy

Deze privacyverklaring geldt voor alle informatie die verzameld of gebruikt wordt door RIGGING BOX B.V.

PERSOONSGEGEVENS

RIGGING BOX B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruik maakt van (een vorm van contact via) de website van RIGGING BOX B.V. en/of doordat u deze aan RIGGING BOX B.V. verstrekt door middel van het opnemen van contact met RIGGING BOX B.V. via email of telefoon. RIGGING BOX B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw bedrijfsnaam
– Uw functie
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM RIGGING BOX B.V. GEGEVENS NODIG HEEFT

RIGGING BOX B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch niet bereikt kunt worden of daar om heeft verzocht.

HOE LANG RIGGING BOX B.V. GEGEVENS BEWAART

RIGGING BOX B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

RIGGING BOX B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

COOKIES

RIGGING BOX B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies, En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die RIGGING BOX B.V. gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan RIGGING BOX B.V. hiermee haar website(s) optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@riggingbox.nl. RIGGING BOX B.V. zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

RIGGING BOX B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website www.riggingbox.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met RIGGING BOX B.V. op via info@riggingbox.nl.

VRAGEN OF KLACHTEN

Als u nog vragen of klachten heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met RIGGING BOX B.V. via info@riggingbox.nl. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
RIGGING BOX B.V. is als volgt te bereiken:
Postadres: Communicatieweg 1, 3641 SG, Mijdrecht
Inschrijvingsnummer KvK: 30195109
Telefoon: +31 (0)30 244 7680
E-mailadres: info@riggingbox.nl

Bel ons direct